Stary Rohn nie chce zaakceptować przyjaciela swojej starszej córki, która jednak nie zamierza z powodu ojca rezygnować ze szczęścia. Tematowi zakazanej miłości, która musi przezwyciężyć przeciwności
losu, towarzyszy wiele moralnych dylematów i absurdalnych codziennych problemów, nabierających
w warunkach czechosłowackiego komunizmu jeszcze większej ostrości.

ⓒ2019 Kino Kmaeralne

Realizacja: Web Room Studio